Společně s PINK CROCODILE věříme, že každé dítě má právo na vzdělání

Velmi a často rádi podporujeme věci, které mají smysl. Myslíme si, že každá společensky odpovědná firma by se měla aspoň částečně zapojovat do aktivit na pomoc potřebným. Dalším takovým projektem, kde jsme velmi rádi poskytli finanční pomoc, byla spolupráce s neziskovou organizací Pink Crocodile. Náš finanční dar byl využit na podporu vzdělávacího programu pro děti s těžkým kombinovaným postižením „Pink Crocodile School“. 

Pink Crocodile je mezinárodní nezisková organizace, jejíž hlavní cílovou skupinou podpory jsou děti se sluchovým postižením a těžkým kombinovaným postižením.Zvláště pak děti sociálně znevýhodněné, vyčleňované z různých důvodů ze společnosti či žijící na hranici chudoby. Organizace speciálně podporuje projekty na podporu rehabilitace, vzdělávání, služeb a pomůcek pro děti naší cílové skupiny. Podporuje také projekty integrace dětí do běžné společnosti, usiluje různými způsoby o zlepšení kvality jejich života a jejich rodin a bojuje za jejich práva.

Jedním z hlavních projektů je řízení centra pro vzdělávání a podporu dětí s těžkým kombinovaným postižením Pink Crocodile School, které organizace Pink Crocodile založila se sídlem v Praze. Program poskytuje dětem s těžkým kombinovaným postižením:

  • kvalitní vzdělávání, 
  • terapie
  • podporu na vysoké úrovni, inspirovanou dlouholetými zkušenostmi v zahraničí a srovnatelnou s úrovní vzdělávání ve vyspělých státech EU či USA.