Restaurace historické fasády V Jirchářích Praha 1

Fasáda je ozdobou a tváří každé budovy a u historických objektů to platí dvojnásob. Aby fasáda budově dlouho a spolehlivě sloužila, je nutné věnovat náležitou pozornost její údržbě a opravám. Pouze kvalitní fasáda je odolná vůči nepříznivým klimatickým podmínkám a dokáže zároveň odvětrávat přebytečnou vlhkost. To vše platí dvojnásob pro historické fasády, které navíc vyžadují specifické znalosti a dovednosti.

Na restaurování a opravy historických fasád v památkových zónách českých měst se dlouhodobě specializujeme. V posledních letech jsme tak realizovali více než 14 zakázek tohoto typu. Po činžovních domech v ulicích Dlouhá a Široká na Praze 1, Milady Horákové a Jana Zajíce v Praze 7 nebo Holečkova v Praze 5 dokončila spol. DOMESTIK na přelomu října a listopadu náročnou rekonstrukci činžovního domu v ulici V Jirchářích na Praze 1.

„Opravy historických fasád v památkových zónách vyžadují detailní přípravu a vysokou kvalitu realizace, aby nedošlo k narušení původního charakteru činžovního domu. Renovace historické fasády navíc podléhá přísnému dohledu ze strany odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy a je velmi náročná i z technologického hlediska. Více než u jiných stavebních prací je zde nutná zkušenost a profesionalita.“

František Sejrek, obchodní ředitel DOMESTIK

Restaurace domu V Jirchářích

Vedle opravy fasády byla provedena také realizaci nátěrů a výroba ozdobných architektonických prvků (např. hlavní římsy, průběžné římsy, šambrán, arkýře, podokenní a nadokenní římsy atp.). Na uličních stěnách, které jsou nadměrně namáhány, byl proveden sanační systém do výšky cca 1,5 metru. Z hlediska postupu prací byla nejprve odstraněna stará omítka, následovalo čištění, hloubková penetrace, vyrovnání a jádrová omítka. Provedena byla i oprava trhlin a vrchní štuková omítka s nátěrem fasády. Další součásti zadání:

  • lakýrnické práce, renovace oken,
  • zámečnické práce (např. nové mříže v přízemí domu), 
  • klempířské prvky v mědi (římsy, žlaby, nová okapnice),
  • nová historická lucerna a výroba repliky historických dřevěných vrat ze zachovalé archivní fotodokumentace.

Na realizaci se podílelo celkem deset zástupců odborných profesí a řemesel (mj. zedníci, klempíři a lakýrníci).

„Opravy historických objektů vyžadují komplexní přístup ze strany dodavatele, který zahrnuje od jednání s odborem památkové péče a dalšími dotčenými úřady, přes přípravu restaurátorského průzkumu a průzkumu barevnosti fasády, umísťování záborů a dopravních značení, precizní řemeslné zpracování až po vlastní výrobu špaletových oken či zdobných prvků. Naším hlavním cílem je zachovat původní autenticitu objektu. Díky dlouholeté orientaci na tento segment se nám nyní daří bezezbytku naplnit očekávání zadavatelů.“

František Sejrek, obchodní ředitel DOMESTIK

Zpráva v plné znění ke stažení:

TZ_Historicka fasada V Jircharich_DOMESTIK_19112014