Půdní vestavby a nástavby

Plánujete využít vaše stávající půdní prostory pro nové byty nebo kanceláře? Uvažujete o zvýšení panelového nebo bytového domu o jedno či dvě podlaží? Realizujeme kompletní dodávku půdních vestaveb i nástaveb na klíč.

Kvalitní provedení půdní vestavby či nástavby je technicky i časově náročný proces, který vyžaduje celou řadu specifických posouzení a odborných rozhodnutí.

Nejprve je nutné pečlivě zvážit záměr přestavby půdního prostoru, zdali je reálný z technických a legislativních důvodů a přeměna prostor se vyplatí.

Před koupí půdního prostoru doporučujeme provést jeho předběžnou prohlídku našim zkušeným architektem a následně zpracovat prvotní studii. Zpracovaná studie Vám napoví o budoucím prostoru bytu a předem se případně vyvarujete koupi půdního prostoru, kde by se sen o Vašem novém kvalitním bydlení zcela nenaplnil.

Díky šikmé střeše a rozdílné konstrukci krovu je každý půdní prostor originální, což klade vysoké nároky na architekty i projektanty. Prostor staré nevyužívané půdy však přestavbou nebo nástavbou umožní vznik unikátního prostoru, který má nezaměnitelnou atmosféru a genia loci. 

Nové půdní byty budujeme v souladu se všemi platnými předpisy a normami. Klademe důraz na snižování energetické náročnosti, aby výsledné bydlení bylo energeticky nenáročné a šetřilo náklady svým majitelům. Po dokončení všech prací provádíme kontrolní snímkování termokamerou. Tyto snímky předáváme investorovy jako důkaz kvality námi odvedené práce.

Veškeré stavební úpravy jsou posuzovány statikem. Často jsou investoři od realizace půdní vestavby či nástavby odrazovány z důvodu přetížení základů domu. Ze zkušenosti však vyplývá, že přitížení základové konstrukce nově vzniklou půdní vestavbou není tak značné, aby bylo potřeba řešit změny v založení domu. Naopak z našich zkušeností a statických výpočtů vyplývá, že nedochází k přitížení objektu v takové míře, aby to mělo významný dopad na stávající založení objektu. Naopak rozdíl mezi současným zatížením a novým zatížením navrhované vestavby je prakticky zanedbatelné.

Současně při výstavbě nových půdních bytů dochází ve většině případů k vybudování výtahové šachty včetně výtahu ve dvorním traktu domu nebo ve schodišťovém meziprostoru.

Se všemi těmito aspekty a s mnohými dalšími je připraven pomoci Vám tým našich zkušených odborníků, který Vás provede celým procesem od posouzení prvotního záměru až po finální realizaci. Pomůžeme vám z půdy vybudovat moderní mezonet nebo ateliér s ohromnou terasou. Vše dle Vašich představ, přání a možností.

Jak realizace půdních vestaveb / nástaveb probíhá?

 • Po prvním kontaktu s vámi dohodneme osobní schůzku přímo v místě uvažované půdní vestavby
 • Nemáte-li vlastní projekt od architekta či projektanta, proběhne při této první schůzce zaměření stávajícího stavu půdy a střechy naším projektantem, který posoudí zda je Váš záměr rekonstrukce možný z technických a legislativních důvodů
 • Po vypracování dokumentace zachycující stávající stav projednáte s naším architektem své představy o vestavbě, své požadavky a přání
 • Na základě této schůzky bude vypracována studie nového stavu a předběžný rozpočet na rekonstrukci včetně harmonogramu jednotlivých prací
 • V okamžiku, kdy jste se studií spokojeni, nastává fáze zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení. O jeho vyřízení se nemusíte starat. Vše zařídíme za vás. V mezidobí se zpracovává položkový rozpočet s konečnou pevnou cenou rekonstrukce
 • Po vyřízení všech povolení včetně případného stanoviska památkářů přecházíme k samotným stavebním pracím
 • Při předání staveniště vytvoříme fotodokumentaci veškerých prostor a souvisejících objektů, které by mohly být stavbou případně dotčeny. Tyto prostory se zavazujeme zachovat v původním stavu nebo je po ukončení stavby do původního stavu uvést
 • Realizace vestavby důsledně řídí a koordinuje zkušený tým pod vedením stavbyvedoucího a přípraváře , kteří operativně reagují na případné nepředpokládané skutečnosti
 • V průběhu provádění stavby je zasahováno do původních konstrukcí stavby, podlahových konstrukcí, nosných svislích konstrukcí, krovu, atd
 • Konstrukce krovu bývá realizována v kombinaci ocelové konstrukce z válcovaných profilů a dřevěné krokvové soustavy
 • Podlaha stávajícího podlaží půdy se zesiluje dle požadavků statických výpočtů, např. provedením spřažené ocelobetonové konstrukce, na kterou je provedena následná podlahová skladba
 • Nové svislé nosné konstrukce navazují půdorysně na nosný systém běžného podlaží. Nenosné dělící příčky a podhledy jsou zpravidla realizovány lehkými sádrokartonovými nebo plynosilikátovými konstrukcemi
 • Stavba je precizně zajištěna proti povětrnostním a klimatickým vlivům. Zvláště klademe důraz na zajištění střešního pláště proti dešťovým srážkám v průběhu celé stavby
 • I během realizace, dovoluje-li to průběh stavby, je možné po vzájemné dohodě měnit a upřesňovat finální povrchy, zařizovací předměty, koncové prvky, barevnost a materiály. Vždy ve spolupráci s realizačním týmem, abyste byli s výslednou stavbou spokojeni
 • Po dokončení prací prostory řádně uklidíme a předáme vám je připravené k užívání

Výhody půdní vestavby s Domestikem

 • Již před zahájením rekonstrukce znáte díky položkovému rozpočtu konečnou cenu a časový harmonogram prací
 • Disponujeme špičkovým odborným zázemím a ekonomickou zajištěností
 • Jsme vybaveni potřebnou stavební mechanizací a autodopravou
 • Při stavbě dodržujeme technologickou kázeň a platnou
 • Máme bohaté zkušenosti s realizacemi půdních vestaveb a nástaveb. Nezáleží, zda se jedná o dílčí úpravy nebo kompletní změny dispozic. Vždy přesně víme co máme dělat
 • Se zařízením rekonstruovaného půdního prostoru vám rád pomůže bytový designér
 • Nabízíme možnost sledování stavby díky on-line monitorovacímu systému
 • Rádi vám naši práci ukážeme. Umožníme vám prohlídku námi realizovaných vestaveb nebo právě probíhající stavby
 • Při realizaci půdní vestavby či nástavby dbáme na co nejšetrnější způsob omezení obyvatel domu
 • Kvalita provedení stavby je pod neustálým dohledem kontrolora jakosti
 • Za kvalitou námi odvedené práce si stojíme, proto na všechny stavby poskytujeme záruku 84 měsíců

Komplexní servis pro vás

 • Individuální přístup ke každému klientovi a posouzení konkrétního záměru zdarma
 • Zpracujeme studii využitelnosti půdních prostor, zjistíte limity a omezení daného prostoru
 • Tým odborníků schopných poradit a pomoci s výběrem vhodného postupu, technického řešení a vhodného materiálu
 • Realizace půdní vestavby či nástavby „na klíč“ od zpracování studie proveditelnosti přes vyřízení legislativních požadavků na stavbu až po realizaci půdní vestavby včetně návrhu interiéru
 • Zajištění stavby v průběhu realizace proti povětrnostním a klimatickým jevům
 • Nabízíme možnost vybudování výtahu ve dvorním traktu nebo schodišťovém prostoru
 • Zpracování statického posudku zohledňující přitížení základů domu
 • Nové půdní byty realizujeme ve vysokém energetickém standardu tak, aby náklady spojené s provozem bytu byly co nejmenší

Naše realizace půdních vestaveb a nástaveb

 

Na požádání vám podáme další informace

+420 774 223 350info@domestik.cz