Projekční a inženýrské služby

Služby TDI
1

Služby TDI

Pro každého investora je během stavby klíčové dodržení termínu, kvality a stanovené ceny. To vše pro vás zajistí náš zkušený "TDI" technický dozor investora.

Více

Zpracování výkazů výměr
2

Zpracování výkazů výměr

Výkaz výměr slouží jako výchozí podklad k nacenění materiálů, výrobků a stavebních prací. Ve výkazu výměr jsou zahrnuty veškeré práce, jejich množství, druh a jakost, které jsou nutné ke zhotovení samotné stavby. Výkaz výměr je také základním dokumentem, díky kterému můžete určit nabídkovou cenu a účastnit se tak výběrových řízení na stavební projekty. Dodáte-li nám projektovou dokumentaci stavby, rádi pro vás výkaz výměr zpracujeme.

Zpracování rozpočtů a kontrolních rozpočtů
3

Zpracování rozpočtů a kontrolních rozpočtů

Kontrolní rozpočet se provádí při ověření již vypracovaných nabídkových či projektantských rozpočtů s ohledem na správnost nasazení položek, jednotkových cen a množství prací a dodávek. Případně je revizí již existujícího rozpočtu s ohledem na změny projektové dokumentace v průběhu realizace stavby či před jejím zahájením. Potřebujete kontrolní rozpočet? Obraťte se na nás. Rozpočty máme v malíku!

Kalkulace a vyhodnocení developerských projektů
4

Kalkulace a vyhodnocení developerských projektů

Úplně na začátku je nutné vyhodnotit záměr a zhodnotit možnosti proveditelnosti projektu. Je nutno vzít v úvahu stávající omezení sídelního útvaru územním plánem, památkovou ochranou atd. Pokud je stavební záměr v souladu s platnou legislativou přistupujeme k vyhodnocení ekonomické rentability celého projektu.

Zpracování architektonických studií
5

Zpracování architektonických studií

Na začátku zpracování architektonické studie jste Vy a Vaše představy, požadavky, sny a přání, ze kterých společně sestavíme podrobné zadání studie. Než začneme hledat optimální řešení, prohlédneme si dané místo a řekneme Vám, jaké jsou možnosti využití Vašeho pozemku nebo objektu.Na základě těchto informací zpracujeme možné využití místa nebo stavby v několika variantách.

Zpracování projektových dokumentací
6

Zpracování projektových dokumentací

Výběr dodavatele dokumentace je jedním z rozhodujících kroků, kterým budou předurčeny všechny rozhodující vlastnosti plánované stavby prakticky po celou dobu její životnosti.

Více

Aby mohla být stavební firma úspěšná, musí mít silné zázemí vybudované na profesionálech napříč                      stavebním oborem, pro které je spokojený klient nejlepším oceněním.                                                          Naše firma taková je a nabízí služby těchto lidí vám. Potřebujete poradit, pomoci nebo jen zkonzultovat svůj záměr? Neváhejte a obraťte se na nás.