Mise vize a hodnoty společnosti Domestik

Mise 

Posláním společnosti Domestik je zpracovávat zakázky v nejvyšší možné kvalitě s důrazem na detail a zohledněním individuality každé zakázky. Svým klientům se snažíme poskytnout full-service v oblasti stavebnictví, stáváme se pro ně dlouhodobými partnery na tomto poli a budujeme dlouhodobé a vzájemně výhodné vztahy. Kvalitou odvedené práce a posouváním hranic na poli nových výrobních postupů a technologií trvale zvyšujeme hodnotu naší společnosti.  

Jsme zodpovědným zaměstnavatelem, který klade důraz na týmovou práci, při které každý zaměstnanec ví, kam sahají jeho kompetence a je odborníkem na svém místě. V rámci naší společnosti také spolupracujeme s odbornými subdodavateli, které pečlivě prověřujeme a spolupracujeme jen s profesionály ve svém oboru.

Jsme ekologicky zodpovědná společnost a dbáme na ochranu životního prostředí.  Přírody si vážíme, jelikož při naší práci hojně využíváme přírodní materiály a půda samotná je prostor, který nám dovoluje stavět. V rámci společenské odpovědnosti podporujeme každý rok námi vybraný charitativní projekt. 

Vize

 Domestik je oblíbenou a významnou stavební společností, a to hlavně díky:

 • Prokazatelné kvalitě a garanci provedeného díla
 • Individuálnímu přístupu ke každé zakázce
 • Širokému spektru poskytovaných služeb v oblasti stavebnictví a bytového designu
 • Dlouholetým zkušenostem a finanční stabilitě společnosti
 • Upřednostňování dlouhodobých vztahů se zákazníky před krátkodobými
 • Kvalitnímu teamu zaměstnanců, kteří jsou specialisté ve svém oboru

Vize společnosti Domestik zní: Spolehlivá, stabilní, klienty oceňovaná, prosperující a rozvíjející se stavební společnost.

Hodnoty

Hodnoty společnosti Domestik odrážejí v prvé řadě to, co je pro nás závazné a důležité, a to jak pro naše zaměstnance, tak pro spolupracující subjekty. Hodnoty firmy jsou pro nás podstatné a určují směr každodenního jednání s klienty, obchodními partnery a v neposlední řadě i v rámci týmové spolupráce uvnitř společnosti.

Hodnoty společnosti Domestik jsou:

 • Odborné znalosti s přesahem
 • Spolehlivost, důslednost a kvalita
 • Odpovědnost, flexibilita a vstřícnost
 • Profesionalita a inovativnost
 • Umíme pochopit klientovi potřeby a logicky jej vedeme správným směrem v celém průběhu realizace. Tímto je zamezeno velkým časovým ztrátám
 • Jsme zvídaví a konstruktivní, již na počátku se díváme na celkové dílo, jako na finální produkt, který musí být řešený od počátku výstavby do nejmenších detailů.

Cíle

Na první místo v oblasti cílů a strategií firmy řadíme spokojeného zákazníka. Čehož se snažíme dosáhnout maximální pozorností a času mu věnovaném. S velkou pečlivostí chceme plnit jeho požadavky a překonávat jeho očekávání. Z dalších strategických cílů jmenujme růst společnosti jaké takové a diverzifikaci jejích odborných působností do jednotlivých odvětví, které spadají pod obor stavebnictví. Chceme být pro klienta společností, která mu poskytne kompletní realizaci veškerých činností spojených s daným projektem.