Etický kodex

ETICKÝ KODEX
Ctíme a respektujeme základní hodnoty společnosti DOMESTIK s.r.o. a usilujeme o poskytování precizní služby našim zákazníkům.
Usilujeme o trvalé zvyšování své kvalifikace ve prospěch zákazníka a společnosti DOMESTIK s.r.o.
Aktivně se podílíme na budování dobrého jména a pověsti společnosti DOMESTIK s.r.o.
Odmítáme a bráníme se korupčnímu chování a dalším formám jednání poškozujícím dobré jméno a pověst společnosti DOMESTIK s.r.o.
Jsme loajální k zákazníkům a ke společnosti DOMESTIK s.r.o. a usilujeme o dlouhodobou prosperitu společnosti DOMESTIK s.r.o.
Tolerujeme odlišné názory a myšlenky a hledáme v nich pozitivní prvky a inspiraci.
Nezneužíváme firemní majetek a vybavení organizace k soukromým účelům a předcházíme konfliktům zájmů.
Nezneužíváme služebních informací ve svůj prospěch či prospěch cizí osoby, organizace.
Respektujeme a ctíme rovné příležitosti (pohlaví, náboženství, věk, vzdělání) a korektní spolupráci.
Odmítáme porušování legislativy, etických zásad a jakékoliv formy diskriminace.